Máy Đóng Gói Nằm (kem cây)

Product Information

Kích thước: DàixRộngxCao=3500x700x1400 mm
Nguồn điện: 220VAC, 50Hz
Hệ điều khiển: PLC, Màn hình, Moter servo
Công suất max 130 gói/1phút

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng máy đóng gói nằm